Teated

Nurme Kooli tugikomisjoni laiendatud koosolek

Posted by Eevi Tüüna (eevi) on Sep 21 2015
Teated >> [GROUP_TITLE]
2015/2016 õppeaastaks olema kavandanud üks kord õppeveerandis Nurme Kooli töötajatele ja lapsevanematele II tasandi nõustamise "Rajaleidja" spetsialistide poolt. Meie eesmärk on teha koostööd ning leida parimad võimalused laste arengu jälgimiseks ja toetamiseks. Eevi Tüüna Nurme Kooli direktor

Last changed: Sep 21 2015 at 07:33

Back

Nurme Kool