Teated

Õppenõukogu koosolek

Posted by Eevi Tüüna (eevi) on Mar 22 2017
Teated >> [GROUP_TITLE]
Päevakord: 1. Nurme Kooli õppe- ja kasvatustegevuse vahekokkuvõte (III õppeveerand).Õppenõukogu liikmete ettepanekud kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks IV õppeveerandil. Eevi Tüüna Nurme Kool direktor

Last changed: Mar 22 2017 at 13:52

Back

Nurme Kool