Teated

Õppenõukogu koosolek

Posted by Eevi Tüüna (eevi) on Oct 31 2016
Teated >> [GROUP_TITLE]

Päevakorras:

1. Nurme Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste vahekokkuvõte (I õppeveerand). Õppenõikogu liikmete ettepanekud kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks II õppeveerandil.

2. Nurme kooli arengukava koostamine perioodiks 2017-2020. 2016 a arendustegevuse kokkuvõte. Õppenõukogu liikmete arendusettepanekud.

Eevi Tüüna

Nurme Kooli direktor

Last changed: Oct 31 2016 at 16:14

Back

Nurme Kool