Teated

Praktikakorraldus

Posted by Eevi Tüüna (eevi) on Oct 05 2017
Teated >> [GROUP_TITLE]

"2016/17. õppeaastal auditeeriti eripedagoogika ja logopeedia praktikate korraldust. Siseauditi tulemusel leiti, et praktikakorraldus toimib parimal võimalikul tasemel: lähtutakse õppija ning ühiskonna ootustest ja vajadustest, praktikakorraldus on hästi läbi mõeldud ja toimub tihe koostöö õppejõudude ja praktikabaaside vahel."

September 2017

Väljavõte Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna tänukirjalt Nurme Koolile.

mudaneh.nw.eenet.ee//media/Praktikakorraldus_NurmeKool.pdf

Last changed: Oct 05 2017 at 15:29

Back

Nurme Kool